ผลการใช้จ่ายงบฯรอบ6เดือน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 10.18 น. โดย คุณ นุจีเรศ แก้วใหญ่

ผู้เข้าชม 61 ท่าน