คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 16.13 น. โดย คุณ สุรีย์พร ฤทธินนท์

ผู้เข้าชม 91 ท่าน